RADNO PRAVO

RADNO PRAVO

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za ovu specifičnu pravnu problematiku. To je ujedno oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije i savete vezano za trenutno važeće-pozitivnopravne propise.

SPECIJALIZACIJA – ADVOKATI ZA RADNE ODNOSE

Radni odnosi predstavljaju jedan od glavnih fokusa Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri, obzirom da je stariji partner specijalista za radno pravo i jedan je od autora komentara Zakona o radu, koji je objavljen u izdanju izdavačke kuće Forum media. Sledeće usluge stoje na raspolaganju našim klijentima:

  1. Izrada kompletne radne dokumentacije za pravna lica kao što su: izrada pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ugovora o radu uključujući i anekse ugovora, pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i ostale opšte I pojedinačne pravne akte.
  2. Zastupanje poslodavaca i zaposlenih u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima,
  3. Pružanje saveta u pogledu zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu, uključujući zaštitu od zlostavljanja na radu,
  4. Zastupanje poslodavaca i zaposlenih pred arbitražom,
  5. Učestvovanje u pregovorima poslodavca i sindikata povodom donošenja ili izmena kolektivnog ugovora,
  6. Pružanje saveta vezanih za rešavanje viška zaposlenih, osiguranja zaposlenih, organizovanja štrajka ili lokauta,
  7. Savetovanje prilikom iznajmljivanja radnika, agencijsko zapošljavanje.
Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+