ZIMSKA PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

ZIMSKA PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za praksu u našoj advokatskoj kancelariji.

Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti, sportskom arbitražom i privrednim pravom.

Adresa advokatske kancelarije je ul. Alekse Nenadovića br.19-23/II, Vračar, Beograd.
Termin održavanja prakse će biti od 21.02. do 05.03.2022.godine i trajaće dve nedelje, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h).

Rok za prijavljivanje je 17.02.2022. godine, a izabrani studenti će biti pozvani narednog dana.

Prijave sa kratkom biografijom i kontakt podacima studenti mogu poslati na e-mail office@cvjeticaninlegal.com

Za dodatne informacije, studenti se mogu obratiti Milici Stojanović na kontakt broj telefona 011/4091176