Advokat Nenad Cvjetićanin za Nacionalni dnevnik o novom zakonu o zaštiti potrošača

Advokat Nenad Cvjetićanin za Nacionalni dnevnik o novom zakonu o zaštiti potrošača

Advokat Nenad Cvjetićanin za Nacionalni dnevnik govorio je o novom zakonu o zaštiti potrašača, pravima potrošača, postupku medijacije, prekršajnom nalogu, kaznama za pravna lica i preduzetnike, kao i o registru „Ne zovi“.