Bezbednosni uslovi za uskraćenje ulaska i boravka strancima u Republici Srbiji

Bezbednosni uslovi za uskraćenje ulaska i boravka strancima u Republici Srbiji

Našu kancelariju su danas posetili novinari PRVA TV, kako bi se informisali o aktuelnoj temi vezano za mogućnost uskraćenja ulaska i boravka strancima koji predstavljaju neprihvatljiv bezbednosni rizik po Republiku Srbiju.

Zakon o strancima propisuje sledeću proceduru provere „bezbednosno-interesantnih“ lica.

U procesu odlučivanja o pravima i obavezama stranaca u vezi s njihovim ulaskom i boravkom u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova traži mišljenje od državnog organa koji je odgovoran za zaštitu bezbednosti Republike Srbije (u konkretnom slučaju  reč je o Bezbednosno-informativnoj agenciji ili skraćeno „BIA“). Ovo mišljenje se dobija kako bi se procenilo da li ulazak ili boravak stranca može predstavljati neprihvatljiv bezbednosni rizik. U svrhu prevencije kriminala i unapređenja javne bezbednosti, procenu bezbednosnog rizika može dati i organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je nadležna za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Neprihvatljiv bezbednosni rizik postoji ako dostupni podaci ukazuju da stranac podržava, podstiče, pomaže, priprema ili preduzima aktivnosti koje ugrožavaju ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije, kao i dobra koja su zaštićena međunarodnim pravom, kao i nacionalna, regionalna i globalna bezbednost značajna za Republiku Srbiju i pravni poredak. U prošlosti se zato dešavalo da strancima koja su članovi organizovane kriminalne grupe, političari čiji politički stavovi podrivaju Ustavni predak RS ili javnim-estradnim ličnostima čiji su stavovi bili otvoreno separatistički, bude uskraćen ulazak i boravak u našoj zemlji. Takođe, naše bezbednosne službe dele bezbednosne podatke sa regionalnim, evropskim i svetskim službama u cilju suzbijanja terorizma i sprečavanja pranja novca, u kojima postoje baze ovakvih bezbednosno-interesantnih lica, kojima se po pravilu uskraćuje gostoprimstvo.

U procesu donošenja procene bezbednosnog rizika, organi prikupljaju i proveravaju podatke o ličnosti stranca, a moguće je i obavljanje razgovora s licem o čijim pravima se odlučuje, kao i s drugim licima. Takođe, mogu se prikupljati podaci od pravnih lica, nadležnih državnih organa, i vršiti uvid u različite registre i baze podataka. Podaci prikupljeni u ovom postupku označavaju se stepenom tajnosti u skladu sa zakonskim odredbama o tajnosti podataka. Ukoliko se tokom postupka odlučivanja proceni da ulazak i boravak stranca predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik, odluku o uskraćivanju ulaska ili boravka donosi nadležni organ. U postupku po žalbi, drugostepeni organ ima uvid u činjenice i okolnosti na kojima se zasniva negativna procena bezbednosnog rizika, uz pridržavanje zakonskih odredbi o tajnosti podataka.

Ukoliko stranac nezakonito (protivno zabrani) uđe ili boravi u Republici Srbiji, propisana je prekršajna odgovornost i zaprećena je novčana kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, kao i zaštitna mera udaljenja stranca, a za fizičko lice koje je pomoglo strancu da nezakonito uđe ili boravi u R Srbiji, pored istovetne novčane kazne zaprećena i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.