Digitalna revolucija 4.0 – Pravni fakultet UNION

Digitalna revolucija 4.0 – Pravni fakultet UNION

3. Juna 2020. godine na Pravnom fakultetu UNION održana je konferencija „Digitalna revolucija 4.0 kroz teoriju i praksu“
Jedan od predavača konferencije bio je advokat Nenad Cvjetićanin koji je govorio o zanimljivim temama:
– Zaštita autorskih prava
– Autorska prava
– Zaštita intelektualne svoine
– Zaštita autorskog dela