Tim

Nenad Cvjetićanin

Rođen
 • ► 1980. u Beogradu
Akademska i stručna zvanja:
 • ►Advokat
 • ►Arbitar na listi Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije
 • ►Saradnik u nastavi na pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na katedri za privredno i kompanijsko pravo
Obrazovanje:
 • ►Pravosudni ispit 2008. godine
 • ►Specijalista za pravo Evropske Unije, Pravni fakultet u Beogradu u saradnji sa pravnim fakultetom u Nansiju, Francuska, 2005.
 • ►Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (dipl. pravnik, 2004.)
Članstvo:
 • ►Advokatska komora Beograda
 • ►Italo - srpska privredna komora
 • ►Udruženja međunarodnih advokatskih kancelarija (ILF)
Oblasti prakse
 • ►Korporativno pravo
 • ►Imovinsko pravo
 • ►Privatizacija
Jezici:
 • ►Engleski
 • ►Francuski

Marija Cvjetićanin

Rođena
 • ► 1989. u Beogradu
Obrazovanje
 • ► Diplomirani pravnik, 2012. (kao jedan od najboljih studenata u klasi)
Oblasti prakse
 • ► Krivično pravo
 • ► Radno pravo
 • ► Porodično pravo
Jezici
 • ► Engleski

Vanja Opačić

Rođena:
 • ► 1989. u Beogradu
Akademska i stručna zvanja
 • ►Advokat
Obrazovanje
 • ►Pravosudni ispit 2015
 • ►Master- smer međunarodno-pravni 2014
 • ►Diplomirani pravnik 2012
Oblasti prakse:
 • ►Radno pravo
 • ►Krivično pravo
 • ►Privredno pravo
Jezici:
 • ►Engleski
 • ► Ruski

IVANA MIJAJLOVIĆ

Rođena:
 • ►10.07.1994. u Novom Pazaru
Obrazovanje
 • ►Diplomirani pravnik- diplomirala 2017. godine
Oblasti prava:
 • ► Radno
 • ► Krivično pravo
 • ► Porodično pravo
Jezici:
 • ►Engleski
 • ►Španski

STEVAN DRAŠKOVIĆ

Rođen:
 • ►02.07.1994. u Beogradu
Obrazovanje
 • ►Diplomirani pravnik- diplomirao 2019. godine
Oblasti prava:
 • ► Intelektualna svojina
 • ► Medijsko pravo
 • ► Privredno pravo
Jezici:
 • ►Engleski
 • ►Nemački