NAKNADA ŠTETE

NAKNADA ŠTETE

Tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners je u dosadašnjem radu pokazao veliki uspeh kada su u pitanju sporovi vezani za nadoknadu štete. Shodno Zakonu o obligacionim odnosima postoje dve vrste štete- materijalna ili imovinska i nematerijalna ili neimovinska šteta, te sa sigurnošću tvrdimo da su klijenti izuzetno zadovoljni rezultatima koje već godinama postižemo kada je u pitanju potraživanje naknade, bilo materijalne ili nematerijalne štete.

Materijalna i nematerijalna šteta

Uspešno zastupamo klijente u sporovima o naknadi štete u slučaju lakih ili teških telesnih povreda, oštećenja zdravlja, smrti, kao i u slučaju povrede časti i ugleda. Ujedno, ističemo da uspešno ostvarujemo prava naših klijenata u postupku naplate štete od osiguravajućih društava, naročito šteta prouzrokovanih saobraćajnim nezgodama, kao i u postupku naplate štete od lokalne samouprave ili države.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+