Fotografije sa nedavno održane Konferencije o zaštiti podataka o ličnosti u hotelu Moskva u Beogradu

Fotografije sa nedavno održane Konferencije o zaštiti podataka o ličnosti u hotelu Moskva u Beogradu

Fotografije sa nedavno održane Konferencije o zaštiti podataka o ličnosti u hotelu Moskva u Beogradu na kojoj je advokat Nenad Cvjetićanin, managing partner advokatske kancelarije Cvjetićanin&Partners bio jedan od predavača.