Fotografije sa nedavno održane Konferencije o zaštiti podataka o ličnosti u hotelu Moskva u Beogradu