PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Advokati iz Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners dugi niz godina štite i unapređuju prava intelektualne svojine svojih klijenata. Zadovoljstvo nam je što se možemo pohvaliti saradnjom sa brojnim poznatim i prestižnim kompanijama, kojima smo registrovali kako domaće, tako i međunarodne žigove po Madridskom aranžmanu, sve u skladu sa zahtevima klijenata.

Najčešće i najtraženije usluge koje pružamo u okviru ove grane prava su sledeće:

  1. registracija žiga i patenata,
  2. zastupanje klijenata u sporovima povodom povrede žiga, povrede autorskih prava pred sudovima ili arbitražama,
  3. ispitivanje i analiza tržišta za potrebe registracije žigova ili patenata,
  4. registracija i zaštita internet domena,
  5. sačinjavanje ugovora o prenosu prava intelektualne svojine, ugovora o licenci, autorskih ugovora, ugovora o franšizingu.