FORMIRANO JEDINSTVENO TRŽIŠTE RADA ZA SRBIJU, ALBANIJU I SEVERNU MAKEDONIJU

FORMIRANO JEDINSTVENO TRŽIŠTE RADA ZA SRBIJU, ALBANIJU I SEVERNU MAKEDONIJU

Jedinstveno tržište rada formirano inicijativom „Otvoreni Balkan“, koju čine Srbija, Albanija i Severna Makedonija, započelo je sa radom u petak, 1. marta. Ovo su dobre vesti i znači da će svi građani pomenutih zemalja moći da pronađu zaposlenje u bilo kojoj od zemalja obuhvaćenih ovom inicijativom kroz najjednostavniji mogući postupak. Građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije koji žele da rade u bilo kojoj od članica Otvorenog Balkana ili već imaju poslodavca, moraju da dobiju identifikacioni broj elektronskim putem, registracijom u nekoliko jednostavnih koraka.

  • To podrazumeva popunjavanje obrasca na platformi (eUprava) i prilaganje važećeg biometrijskog dokumenta. Na osnovu pruženih podataka, nadležni organi u zemlji prebivališta generišu jedinstveni identifikacioni broj za „Otvoreni Balkan“ putem platforme eUprava. Nakon toga, zainteresovano lice može pristupiti portalu eUprava zemlje odredišta i podneti zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Zemlja odredišta potom donosi konačnu odluku nakon verifikacije.
  • Po dobijanju odobrenja, zainteresovano lice može biti zaposleno pod istim uslovima kao lokalni građani zemlje do dve godine. Elektronske usluge za registraciju radnika na ovom tržištu postaće dostupne građanima tokom naredne nedelje, a portali eUprava tri zemlje će biti povezani.

Nastavljajući temu digitalizacije procedura i zakona za strance, želimo da istaknemo sledeće inovacije u vezi sa novim portalom „welcometoserbia„.

IZMENE ZAKONA STRANCIMA I ZAPOŠLJAVANJU STRANACA – PRIMENA U PRAKSI

Kao što je široko prepoznato, od 1. februara ove godine,  nove izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca su u potpunosti stupili na snagu. Kao posledica toga, dugo očekivani portal „welcometoserbia“ je počeo da radi. Imajući u vidu da je proces podnošenja zahteva za različite dozvole i vrste viza postao obavezan u elektronskom formatu na pomenutom portalu, početna iskustva sa funkcionalnošću portala kao ekskluzivnog kanala za podnošenje zahteva možemo opisati na sledeći način:

I. Portal je preopterećen pa je mogućnost podnošenja zahteva ograničena, odnosno portal serverski trenutno nije u stanju da pruži tekuću podršku dnevnom broju podnetih zahteva. Kako vlada unapređuje portal i broj zahteva se smanjuje, podnošenje bi trebalo da počne da radi normalno. Trenutno je portal najčešće funkcionalan u kasnijim večernjim satima.

II. Kreiranje naloga može biti problematično. Nakon što stranac ili poslodavac završe registraciju naloga, pojavljuje se poruka koja upućuje „da biste kompletirali registraciju, potrebno je da potvrdite svoju email adresu u roku od 24 sata klikom na dugme za potvrdu u e-mail-u.“ Nakon potvrde email adrese, dobićete još jedan email kao potvrdu da je vaš nalog aktivan, najkasnije u roku od 48 sati“, ali u nekim slučajevima email za potvrdu ne stiže u navedenom roku, u kojem slučaju treba pokušati kreirati više naloga dok se ne registruje u potpunosti.

III. Određene obavezne opcije za podnošenje nisu potpuno operativne Na primer, prilikom podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu, obavezno je „izabrati“ iz padajućeg menija na kojoj poziciji će stranac raditi u RS. Međutim, prilikom pregleda liste, nije retko da ne možete pronaći vašu radnu poziciju. U ovakvim situacijama, Kancelarija za informacione tehnologije eUprave u ovom slučaju sugeriše da stranac označi najbližu ponuđenu radnu poziciju na listi.

U pitanju su mahom tehnički, otklonjivi problemi u funkcionisanju, pa smo sigurni da će, kako vreme prolazi, svi nedostaci biti otklonjeni, a portal potpuno funkcionalan.