Pozivamo Vas da posetite Konferenciju “Pravo i internet” 29. Marta u Beogradu