PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente

četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za praksu u našoj advokatskoj
kancelariji koja se nalazi u Beogradu, ul. Alekse Nenadovića br.19-23, sprat II.

Praksa će trajati 10 radnih dana, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a polaznicima će po
okončanju biti izdata potvrda o uspešno završenoj stručnoj praksi.

Termin održavanja prakse će biti 22.02.-06.03.2021. godine.

Rok za prijavljivanje je 10.02.2020. godine, a izabrani studenti će biti pozvani narednog dana.

Prijave sa kratkom biografijom i kontakt podacima studenti mogu poslati na e-mail
office@cvjeticaninlegal.com

Za dodatne informacije, studenti se mogu obratiti Marku Spajiću na broj telefona 011/4091176,
ili se informisati na internet strani www.cvjeticaninlegal.com