Advokat Nenad Cvjetićanin za TV Prva na temu „Osvetničke pornografije“

Advokat Nenad Cvjetićanin za TV Prva na temu „Osvetničke pornografije“

Advokat Nenad Cvjetićanin u emisiji 150 minuta na TV Prva govorio na temu „Osvetničke pornografije“, da li je ista prepoznata kao Krivično delo u našem Krivičnom zakoniku kao i koji su elementi pravne zaštite koji se mogu preduzeti u slučaju da se žrtva nađe u situaciji objavljivanja, deljenja ili pretnje objavljivanjem privatnog sadržaja.