Pozivamo Vas na konferenciju “Zaštita podataka o ličnosti-2018” koja će biti održana 27.11.2018. god. u hotelu Moskva u Beogradu

Pozivamo Vas na konferenciju “Zaštita podataka o ličnosti-2018” koja će biti održana 27.11.2018. god. u hotelu Moskva u Beogradu

Pozivamo Vas na konferenciju “Zaštita podataka o ličnosti-2018” koja će biti održana 27.11.2018. god. u hotelu Moskva u Beogradu

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Pozivamo Vas na konferenciju “Zaštita podataka o ličnosti-2018” koja će biti održana 27.11.2018. gog. u hotelu Moskva u Beogradu na kojoj će stariji partner, advokat Nenad Cvjetićanin, biti jedan od predavača.

https://forum-media.rs/proizvod/radni-odnosi-i-hr-menadzment/zastita-podataka-o-licnosti-2018/