Novosti & Blog
Novosti & Blog
Novosti & Blog

Obračun zarade-šansa za brzu naplatu neisplaćene zarade

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners Pitanje zarada centralno je pitanje interesovanja zaposlenih. Otud je veoma važno da budu informisani o svojim pravima u vezi sa isplatom zarade, koja predstavlja nadoknadu za izvršeni rad. Što su bolje informisani, manji su izgledi da postanu žrtve zloupotreba ili manipulacija od svojih poslodavaca. Ovo naročito ističemo imajući u viduArray

Novosti & Blog

Bračni ugovor i podela zajedničke imovine

Bračnim ugovorom se jedan ili oba supružnika obezbeđuju u slučaju spora, a razlozi za to mogu biti materijalne, ali i psihološke prirode. Iako i naše zakonodavstvo poznaje ovaj pravni institut, broj zaklјučenih ugovora u Srbiji meri se samo desetinama. Pitanje regulisanja bračnih, odnosno vanbračnih imovinskopravnih odnosa spada u red najsloženijih pitanja porodičnog prava. Razloge kompleksnostiArray

Novosti & Blog

Žig– razlozi za brendiranje proizvoda

Za razliku od mnogih evropskih zemalja u kojima je postupak za priznavanje i registrovanje žiga umnogome pojednostavljen, kod nas Zavod za intelektualnu svojinu ispitivanje uslova za priznanje žigova vrši po službenoj dužnosti. Postoje brojni razlozi pro et contra za davanje ovakve zakonske nadležnosti domaćem Zavodu. Kao što je poznato, žig ima svoju imovinsku i moralno-pravnuArray

Novosti & Blog

Zaštita od zloupotrebe .rs domena

(eng. cybersquatting ili domain name grabbing)Zloupotreba imena internet domena je česta pojava i kao takva ne predstavlja novost, ali u poslednje vreme uzima maha i kod nas. Iz tog razloga dajemo kratak pregled pravnih mogućnosti i načina zaštite kod takve vrste zloupotreba vezanih za domaći .rs domen. RS domen je moguće registrovati kod Registra nacionalnogArray

Novosti & Blog

Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dana 18 jula 2014. godine, po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003…75/2014). Navedene izmene donete su istovremeno sa izmenama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…75/2014), a cilj im je dalje sprvođenje reforme koje se odnseArray

Novosti & Blog

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 13. juna 2014. godine, donela je Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 64/2014, dalјe: “Zakon“). Zakon je stupio na snagu 8 dana od dana obavlјivanja u Službenom glasniku, odnosno 21 juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje tri mesecaArray

Novosti & Blog

Obaveštenje o promeni adrese!

Obaveštavamo sve svoje prijatelje i klijente da je Advokatska kancelarija CVJETIĆANIN & PARTNERS promenila adresu advokatske kancelarije. Od ponedeljka 30.03.2015. godine, nova adresa je Bulevar Mihaila Pupina 10I/1/512, YU BUSINESS centar, Novi Beograd. Novi fiksni broj telefona je 011/3119-519