Novosti & Blog
Novosti & Blog
Novosti & Blog

Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dana 18 jula 2014. godine, po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003…75/2014). Navedene izmene donete su istovremeno sa izmenama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…75/2014), a cilj im je dalje sprvođenje reforme koje se odnseArray

Novosti & Blog

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 13. juna 2014. godine, donela je Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 64/2014, dalјe: “Zakon“). Zakon je stupio na snagu 8 dana od dana obavlјivanja u Službenom glasniku, odnosno 21 juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje tri mesecaArray

Novosti & Blog

Obaveštenje o promeni adrese!

Obaveštavamo sve svoje prijatelje i klijente da je Advokatska kancelarija CVJETIĆANIN & PARTNERS promenila adresu advokatske kancelarije. Od ponedeljka 30.03.2015. godine, nova adresa je Bulevar Mihaila Pupina 10I/1/512, YU BUSINESS centar, Novi Beograd. Novi fiksni broj telefona je 011/3119-519