Novosti & Blog
Novosti & Blog
zakona o sprečavanju pranja novca
Novosti & Blog

Odgovornost direktora na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme koji utiču na ekonomsku, političku, bezbednosnu i socijalnu stabilnost zemlje. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda ukupan obim pranja novca u svetu iznosi od dva do pet procenata ukupnog svetskog društvenog proizvoda. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma („Sl. glasnik RS“, br.20/2009…139/2014, dalje: „Zakon“) utvrđene suArray

Kućni zatvor
Novosti & Blog

Kućni zatvor i alternativno kažnjavanje

Kazna zatvora predstavlja ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o počiniocu krivičnog dela.  Vremenski kontekst njenog nastanka se uglavnom vezuje za prelaz iz srednjeg u novi vek. Međutim, i pre njenog nastanka je postojao način kažnjavanja lišenjem slobode koji predstavljaju preteču savremenoj kazni zatvora. Tako su mnogiArray

Novosti & Blog

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studentiArray

Novosti & Blog

Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-pravni savet Roditelji su u periodu od 2010. godine do 2015. godine plaćali predškolskim ustanovama punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, iako zakonom nije predviđena takva naplata. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009…68/2015) predviđeno je da se u budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju sredstva zaArray

Novosti & Blog

Ovlašćenja direktora kod primene elktronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-autorski tekst Poslodavci imaju legitimni poslovni interes da tehničkim sredstvima prikupljaju i obrađuju podatke o zaposlenima u cilju osiguranja bezbednosti i zaštite na radu, zaštite imovine i informacija, reputacije i drugih legitimnih poslovnih interesa. Suština svih ovih vrsta nadzora jeste prikupljanje podataka o ličnosti zaposlenih. Sa druge strane odnos poslodavca i zaposlenog seArray

Novosti & Blog

Ponovljeni Seminar „Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu“

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners Vas sa zadovoljstvom obaveštava da će dana 15.12.2015. godine od 10 do 14 h u Hotelu Moskva ul. Balkanska br.1, Beograd, biti održan seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu.” Seminar će zbog velikog interesovanja biti ponovljen, a kao i ranije održaće se u organizaciji Forum Media doo Beograd, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Cvjetićanin&Partners. Na predmetnomArray

Novosti & Blog

REČ ADVOKATA-česta pitanja

PORODIČNO PRAVO #1 Šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje njeno postojanje? Shodno članu 4. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2005) vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri). Kako bi postojala vanbračna zajednica potrebno je da budu ispunjena dva uslova, odnosno da je rečArray

Novosti & Blog

Testament-zaveštajno nasleđivanje

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners Nastanak testamenta vezuje se za period 6–8 veka pre n.e., odnosno u vreme raspada kolektivne porodične svojine. To je period kada se postepeno povlači patrijarhalna, a uspostavlja monogamna porodica, a krug slobode testiranja lagano širi. Starešina porodice (paterfamilias) je opravdano težio da posle smrti rasporedi svoju imovinu (zaostavštinu) u skladu sa sopstvenimArray

Novosti & Blog

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Bul. Mihaila Pupina 10i/512, YU Business centar, Novi Beograd. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studenti kojiArray

Novosti & Blog

Seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu” 23.10.2015.god.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će dana 23.10.2015. godine od 10 do 14 h u Hotelu Holiday Inn ul. Šapanskih boraca br. 74, Novi Beograd, biti održan seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu.” Seminar se održava u organizaciji Forum Media doo Beograd, a u saradnji sa advokatskom kancelarijom Cvjetićanin&Partners. Na predmetnom seminaru predavač će biti Cvjetićanin Nenad,Array

Novosti & Blog

Obračun zarade-šansa za brzu naplatu neisplaćene zarade

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners Pitanje zarada centralno je pitanje interesovanja zaposlenih. Otud je veoma važno da budu informisani o svojim pravima u vezi sa isplatom zarade, koja predstavlja nadoknadu za izvršeni rad. Što su bolje informisani, manji su izgledi da postanu žrtve zloupotreba ili manipulacija od svojih poslodavaca. Ovo naročito ističemo imajući u viduArray

Novosti & Blog

Bračni ugovor i podela zajedničke imovine

Bračnim ugovorom se jedan ili oba supružnika obezbeđuju u slučaju spora, a razlozi za to mogu biti materijalne, ali i psihološke prirode. Iako i naše zakonodavstvo poznaje ovaj pravni institut, broj zaklјučenih ugovora u Srbiji meri se samo desetinama. Pitanje regulisanja bračnih, odnosno vanbračnih imovinskopravnih odnosa spada u red najsloženijih pitanja porodičnog prava. Razloge kompleksnostiArray

Novosti & Blog

Žig– razlozi za brendiranje proizvoda

Za razliku od mnogih evropskih zemalja u kojima je postupak za priznavanje i registrovanje žiga umnogome pojednostavljen, kod nas Zavod za intelektualnu svojinu ispitivanje uslova za priznanje žigova vrši po službenoj dužnosti. Postoje brojni razlozi pro et contra za davanje ovakve zakonske nadležnosti domaćem Zavodu. Kao što je poznato, žig ima svoju imovinsku i moralno-pravnuArray

Novosti & Blog

Zaštita od zloupotrebe .rs domena

(eng. cybersquatting ili domain name grabbing)Zloupotreba imena internet domena je česta pojava i kao takva ne predstavlja novost, ali u poslednje vreme uzima maha i kod nas. Iz tog razloga dajemo kratak pregled pravnih mogućnosti i načina zaštite kod takve vrste zloupotreba vezanih za domaći .rs domen. RS domen je moguće registrovati kod Registra nacionalnogArray

Novosti & Blog

Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dana 18 jula 2014. godine, po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003…75/2014). Navedene izmene donete su istovremeno sa izmenama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…75/2014), a cilj im je dalje sprvođenje reforme koje se odnseArray

Novosti & Blog

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 13. juna 2014. godine, donela je Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 64/2014, dalјe: “Zakon“). Zakon je stupio na snagu 8 dana od dana obavlјivanja u Službenom glasniku, odnosno 21 juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje tri mesecaArray

Novosti & Blog

Obaveštenje o promeni adrese!

Obaveštavamo sve svoje prijatelje i klijente da je Advokatska kancelarija CVJETIĆANIN & PARTNERS promenila adresu advokatske kancelarije. Od ponedeljka 30.03.2015. godine, nova adresa je Bulevar Mihaila Pupina 10I/1/512, YU BUSINESS centar, Novi Beograd. Novi fiksni broj telefona je 011/3119-519