U medijima
U medijima
U medijima

Digitalna revolucija 4.0 – Pravni fakultet UNION

3. Juna 2020. godine na Pravnom fakultetu UNION održana je konferencija „Digitalna revolucija 4.0 kroz teoriju i praksu“ Jedan od predavača konferencije bio je advokat Nenad Cvjetićanin koji je govorio o zanimljivim temama: – Zaštita autorskih prava – Autorska prava – Zaštita intelektualne svoine – Zaštita autorskog dela