ALTERNATIVNI PRISTUPI REŠAVANJU SPOROVA U PORODIČNIM KOMPANIJAMA

UVOD Predmet analize jeste rešavanje sporova koji mogu nastati među naslednicima porodičnih kompanija prilikom prenosa vlasništva i funkcije upravljanja sa jedne na drugu generaciju preduzetnika. Pri tome će se pažnja posvetiti vansudskim metodama rešavanja spornih odnosa među naslednicima, ne zanemarujući pri tome ni funkciju rukovođenja u odnosu na sam prenos prava svojine. Porodične kompanije odlikujeArray

VEZANA TRGOVINA KAO OBLIK ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA

  UVOD Predmet analize je istraživanje koncepta zloupotrebe dominantnog položaja na primeru prakse vezane trgovine, fokusirajući se na ključne presedane i slučajeve koji su oblikovali evropsko pravo u ovom domenu. Evropska unija, kao jedan od predvodnika u regulisanju tržišnih praksi koje ograničavaju konkurenciju, kroz svoje zakonodavstvo i pravosudne institucije postavlja standarde i norme koje utičuArray

LETNJA STUDENTSKA PRAKSA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN & PARTNERI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri poziva zainteresovane studente  završnih godina osnovnih akademskih studija da se prijave za učešće u letnjoj studentskoj praksi. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti i privrednim pravom. Praksa će trajati dve nedelje, po četiri sata dnevnoArray

HARTOVA KRITIKA FORMALIZMA I SUDIJSKO TUMAČENJE PRAVA

HARTOVA KRITIKA FORMALIZMA I SUDIJSKO TUMAČENJE PRAVA   1.      UVOD Predmet analize ovog rada je Hartova kritika formalizma u tumačenju prava, kroz proveru hipoteze „da li sudovi stvaraju pravo”. Hart je tvrdio da pravni sistem mora uravnotežiti potrebu za pravičnošću sa potrebom za prilagodjavanjem prava promenljivim društveno-političkim okolnostima. Pri tome nije osporavao važnost pravne sigurnostiArray

FORMIRANO JEDINSTVENO TRŽIŠTE RADA ZA SRBIJU, ALBANIJU I SEVERNU MAKEDONIJU

Jedinstveno tržište rada formirano inicijativom „Otvoreni Balkan“, koju čine Srbija, Albanija i Severna Makedonija, započelo je sa radom u petak, 1. marta. Ovo su dobre vesti i znači da će svi građani pomenutih zemalja moći da pronađu zaposlenje u bilo kojoj od zemalja obuhvaćenih ovom inicijativom kroz najjednostavniji mogući postupak. Građani Srbije, Albanije i SeverneArray

Associate attorney opening

Job description We are searching for a tenacious, perceptive Associate Attorney to assist with managing a diverse portfolio of cases.The Associate Attorney’s responsibilities include meeting with clients to ascertain their needs, choosing the most appropriate course of action, and representing clients’ interests at meetings and in court. During the process, you will be required toArray

IZDAVANJE JEDINSTVENIH DOZVOLA ZA STRANCE

Regionalnom inicijativom „Otvoreni Balkan“ dogovoren je slobodan protok radne snage za državljane članica ove ekonomsko-političke inicijative, što će ojačati tržište rada i ohrabriti investitore na veća ulaganja. Podsećamo da su sredinom prošle 2023. godine usvojene značajne izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, čiji je cilj bila liberalizacija tržišta rada. Puna primena izmenaArray

Bezbednosni uslovi za uskraćenje ulaska i boravka strancima u Republici Srbiji

Našu kancelariju su danas posetili novinari PRVA TV, kako bi se informisali o aktuelnoj temi vezano za mogućnost uskraćenja ulaska i boravka strancima koji predstavljaju neprihvatljiv bezbednosni rizik po Republiku Srbiju. Zakon o strancima propisuje sledeću proceduru provere „bezbednosno-interesantnih“ lica. U procesu odlučivanja o pravima i obavezama stranaca u vezi s njihovim ulaskom i boravkomArray

SEMINAR „KORIŠĆENJE ALATA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U SAVREMENOM POSLOVANJU“

Svetski poslovni pejzaž se ubrzano menja, a integracija veštačke inteligencije postaje ključni faktor uspeha u svakoj industriji. Sa ponosom vas pozivamo na jedinstveni seminar koji će vas provesti kroz pravne i poslovne aspekte korišćenja veštačke inteligencije u savremenom poslovanju. Stručnjaci iz naše advokatske kancelarije pružiće uvid u regulativu i zakonske okvire vezane za implementaciju veštačkeArray

DA LI IMATE NEPLAĆENU PREKRŠAJNU KAZNU?

Komunalna milicija, saobraćajna policija i „Parking servis“ u Beogradu, već nekoliko godina ne ostavljaju kazne za nepropisno parkiranje direktno na šoferšajbnama automobila. Umesto toga, ukoliko ne mogu da uruče kaznu prekršiocu na licu mesta, postupaju isključivo slanjem obaveštenja o prekršajnom nalogu na kućnu adresu lica na koje je vozilo registrovano (što ne mora biti trenutniArray

NADOKNADA ŠTETE NAKON UJEDA PSA LUTALICE

U situacijama kada osoba doživi ujed od psa lutalice, često se nalazi u šoku i možda nije svesna svojih prava ili ne zna kako da ih ostvari. Ovde ćemo detaljno objasniti postupak naknade štete u slučaju ujeda psa lutalice. Ujed psa za posledicu može imati materijalnu štetu (npr. oštećenu odeću) i nematerijalnu štetu, uključujući fizičkiArray

Višak zaposlenih i sporazumni prestanak radnog odnosa u IT sektoru

Vesti o masovnim otpuštanjima u IT sektoru aktuelne su već nekoliko meseci, budući da je značajan broj kompanija koje se primarno bave uslugama iz oblasti informacionih tehnologija suočen sa problemom viška zaposlenih. Zakonska procedura utvrđivanja viška zaposlenih i samog otkaza ugovora o radu po ovom osnovu često je preveliki zalogaj za domaće poslodavce, posebno zaArray

Online seminar „Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (medijacija)“

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri u saradnji sa Forumom sudija Srbije  organizuju celodnevni seminar u onlajn formatu 20. juna 2023. godine, u periodu od 10:00h do 14:00h, na kome možete saznati sve najvažnije informacije o vansudskom rešavanju sporova, sa posebnim akcentom stavljenim na rešavanje potrošačkih sporova, pod nazivom „Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (medijacija)“. Predavači ovog online seminaraArray

Advokati iz kancelarije Cvjetićanin&partners održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“ – nova zakonska regulativa

Advokati Nenad Cvjetićanin i Milica Čučković održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“. Predavanje će se ticati novih Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Predloge ovih izmena usvojila je Vlada Republike Srbije, a očekuje se da će izmene biti usvojene i od strane Narodne skupštine.Array

Advokati iz kancelarije Cvjetićanin&partners održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“ – nova zakonska regulativa

Advokati Nenad Cvjetićanin i Milica Čučković održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“. Predavanje će se ticati novih Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Predloge ovih izmena usvojila je Vlada Republike Srbije, a očekuje se da će izmene biti usvojene i od strane Narodne skupštine.Array

Advokat Marija Cvjetićanin je za TV Prva govorila na temu usvojenja dece

Advokat Marija Cvjetićanin u emisiji Vesti na TV Prva govorila je na temu usvojenja dece. -Koji su uslovi koje je potrebno ispuniti prilikom usvojenja. -Koji su uslovi koje je potrebno da usvojitelj ispuni; -Koja je minimalna i maksimalna razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika kako bi se mogao    pokrenuti postupak usvojenja; -Kao iArray

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri u Beogradu raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri u Beogradu zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika radi obavljanja plaćene pripravničke prakse u trajanju od 2 godine. Uslovi za konkurs su: – završen pravni fakultet, sa prosečnom ocenom sa osnovnih studija preko 8, uz prosek godina studiranja 4-5 g, – rad na računaru (MS office,Array

Kršenje radne discipline, neispunjenje radnih obaveza i mere za njihovo sprečavanje kod rada na daljinu

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin i advokat Marija Cvjetićanin partneri u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin održati seminar na temu kršenja radne discipline i neispunjavanju radnih obaveza prilikom rada od kuće. Pored toga na seminaru će biti reči i o: Kršenje radne discipline u kancelariji (vrste kršenja i sprečavanje) Kršenje radne discipline kodArray

Advokat Marija Cvjetićanin je za TV Prva analizirala slučaj državljanke Bugarske koja se prevremeno porodila u Srbiji i proceduri ulaska i boravka stranaca na teritoriji Republike Srbije

Advokat Marija Cvjetićanin je za TV Prva analizirala slučaj državljanke Bugarske koja se prevremeno porodila u Srbiji kao i o proceduri obezbeđivanja putne isprave za dete i proceduri njenog i detetovog odlaska u Bugarsku. Takođe, advokat Marija Cvjetićanin se kratko osvrnula na to koji su mehanizmi zaštite u slučaju da jedan od roditelja ne daArray

Metaverzum – (ne)regulisani koncept koji postaje stvarnost

U novom broju časopisa PC PRESS tim advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri piše o Metaverzumu i o ostalim konceptima virtuelnih svetova. Kako smo se u jednom od prethodnih brojeva bavili NFT-om i njihovim pozitivno pravnim regulisanjem u ovom komentaru smo se osvrnuli na virtuelnu realnost, virutelne svetove i metaverzum, kao pojam koji zavređuje posebnu pažnju.Array

Učestvovanje maloletnika u lovu

Advokat Nenad Cvjetićanin gostovao je u emisiji 150 minuta na TV Prva i analizirao da li je dozvoljeno maloletnicima da učestvuju u lovu i šta se dešava u slučaju da dodje do nesreće odnosno ranjavanja. Podsećanja radi, maloletni dečak (13 godina)  je ranjen u lovu u selu Vlasi kod Pirota. Advokat Nenad Cvjetićanin istakao jeArray

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA

Pozivamo zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za zimsku studentsku praksu. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti i privrednim pravom. Praksa će trajati dve nedelje, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), aArray

Prodaja energetskih pića u Srbiji

Advokat Nenad Cvjetićanin u emisiji 150 minuta za TV Prva govorio je na temu „Prodaje energetskih napitaka maloletnim licima u Srbiji“, da li je i na koji način ista regulisana zakonom kao i da li postoji regulativa kojom se ograničava uvoz napitaka koji sadrže veću količinu kofeina. Podsećanja radi, maloletna devojčica (12 godina) je nakonArray

Poreski podsticaji u IT sektoru

U novom broju časopisa PC PRESS tim advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri piše o poreskim olakšicama firmama  koje inoviraju u IT sektor. Podsticaji o kojima će biti reč nisu rezervisani isključivo za IT industriju, ali je činjenica da u ovoj grani nalaze na najčešču primenu. Troškove koji su neposredno povezani sa istraživanjem koje mora ispunjavatiArray

Startap i digitalne kompanije – faze razvoja, načini finansiranja iz EBRD Star Venture programa i primeri iz prakse

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin, partner u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin & partneri zajedno sa Dejanom Tonićem, koordinatorom EBRD Star Venture programa za Zapadni Balkan održati kurs na temu „Startap i digitalne kompanije – faze razvoja, načini finansiranja iz EBRD Star Venture programa i primeri iz prakse“. Na kursu će biti reči o:Array

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za jesenju studentsku praksu. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti i privrednim pravom.   Praksa će trajati dve nedelje, po četiri sata dnevnoArray

NFT u digitalnom i realnom svetu

Napisali smo interesantan tekst za novi broj časopisa PC PRESS o NFT-u i njegovoj primeni u realnom i digitalnom svetu. Ono što NFT razlikuje od običnog tokena jeste njegova jedinstvenost i ogleda se u tome što ne postoje dva ista NFT-a. Prednost ovog insturumenta se ogleda u tome da NFT omogućava autorima da na lakArray

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri u Beogradu raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri u Beogradu raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika radi obavljanja plaćene pripravničke prakse u trajanju od 2 godine. Uslovi za konkurs su: – završen Pravni fakultet, sa minimalnom prosečnom ocenom preko 8, uz prosek godina studiranja 4-5 – rad na računaru (MS office, rad sa bazama podataka, brzo kucanje) –Array

Advokat Nenad Cvjetićanin je prisustvovao konferenciji „Intelektualna svojina i internet“

Advokat Nenad Cvjetićanin  je prisustvovao  konferenciji „Intelektualna svojina i internet“ koja je održana 14.juna 2022.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na konferenciji je bilo reči o: Odgovornosti internet posrednika prema Direktivi 2019/790: o adekvatnosti postojećih prava „Lociranju“ striminga u autorskom pravu Odnos sudskog i alternativnog načina rešavanja sporova povodom registracije Internet domena Pravnim posledicamaArray

Advokat Nenad Cvjetićanin je prisustvovao konferenciji „DIGITAL DAY“

Advokat Nenad Cvjetićanin  je prisustvovao  konferenciji „Digital day“, koja je održana 9.juna 2022.godine u prostorijama „Dorćol platz“ u organizaciji IAB Serbia. Teme konferencije su bile online trgovina i online marketing, a neki od panelista koji su govorili na konferenciji su: Jasmina Koprivica, direktorka digitala u  Euronews Serbia Andrej Kugonič, direktor razvoja u  Nordeusu kao i našArray

Učešće advokata Nenada Cvjetićanina i Marije Cvjetićanin na konferenciji „ZELENA EKONOMIJA KAO STUB ŽIVOTNE SREDINE“

Advokati Nenad Cvjetićanin i Marija Cvjetićanin, partneri u adv. kancelariji „Cvjetićanin & partners“,  su uzeli učešće   na konferenciji „ZELENA EKONOMIJA KAO STUB ŽIVOTNE SREDINE“, koja se održala  danas,  7.juna 2022.godine u Svečanoj sali  Skupštine Grada Beograda. Konferencija je organizovana od strane Color Media Communications. Glavne teme konferencije su bile povećanje investicija za zelenu transformaciju, posebnoArray

LETNJA PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za letnju studentsku praksu. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti, sportskom arbitražom i privrednim pravom. Praksa će trajati dve nedelje, po četiri sataArray

Advokat Nenad Cvjetićanin će održati seminar na temu „Sve što je potrebno da znate kod fizičke i online prodaje robe“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin održati seminar na temu „Sve što je potrebno da znate kod fizičke i online prodaje robe“. Na seminaru će biti reči o tome kako na zakoniti način vršiti prodaju robe putem online prodavnice, pravilnoj obradi podataka o ličnosti kod online trgovine i dostave robe, dropshippingu, kakoArray

Učešće advokata Nenada Cvjetićanina i Marije Cvjetićanin na konferenciji „Srpsko-američki odnosi: Strategija energetske diverzifikacije“

Advokati Nenad Cvjetićanin i Marija Cvjetićanin, partneri u adv. kancelariji „Cvjetićanin & partners“,  su uzeli učešće   na konferenciji „Srpsko-američki odnosi: Strategija energetske diverzifikacije“, koja se održala u četvrtak 12.maja 2022.godine u Maloj sali u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Konferencija je organizovana od strane Kongresa američko-srpskog prijateljstva KSAP i Color Media Communications. Glavne teme konferencijeArray

Advokat Nenad Cvjetićanin održaće predavanje na temu „Prekršajna, krivična i građanska odgovornost zaposlenih na radu kod poslodavca“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin održati predavanje zajedno sa kolegom Dušanom Garašaninom  na temu „Prekršajna, krivična i građanska odgovornost zaposlenih na radu kod poslodavca“. Na predavanju će biti reči  o odgovornosti poslodavca za nastalu povredu na radu ukoliko je preduzeo sve propisane mere bezbednosti, način tretiranja povrede na radu u slučajuArray

Zakon o inovacionoj delatnosti

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno: 1) subjekti nacionalnog inovacionog sistema; 2) organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost; 3) finansiranje inovacione delatnosti i ekonomskeArray

UČEŠĆE ADVOKATA IZ ADVOKATSKE KANCELARIJE „CVJETIĆANIN&PARTNERS“ NA KONFERENCIJI „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U PRAKSI“

Advokati iz Advokatske kancelarije „Cvjetićanin&partners“ učestvovali su na završnoj konferenciji projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi.“ Na konferenciji je bilo reči o značaju alternativnih krivičnih sankcija, kao i o mogućnosti da lica osuđena na ovu vrstu sankcija imaju mogućnost da nastave svoje školovanje, ili svoj radni odnos, kao i da očuvaju porodične odnose, štoArray

Advokat Nenad Cvjetićanin učestvovaće na seminaru i održati predavanje na temu „Pravni i finansijski saveti za sprečavanje poslovnih gubitaka usled kriznih dešavanja u Evropi“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin održati predavanje na temu „Pravni i finansijski saveti za sprečavanje poslovnih gubitaka usled kriznih dešavanja u Evropi“. Na seminaru će biti reči o tome kako veliki broj privrednih društva koji posluju sa Rusijom, Ukrajinom i Belorusijom se suočavaju sa ozbiljnim finansijskim i pravnim problemima pokušavajući daArray

Advokat Nenad Cvjetićanin govorio je o novom Zakonu o inovacionoj delatnosti i novim zakonskim pojmovima

Portal „B92 info“ je kao aktuelnu vest preneo gostovanje advokata Nenada Cvjetićanina sa „TV Prva“ kojom prilikom je govorio o posledicama primene novog Zakona o inovacionoj delatnosti koji je usvojen pred kraj prošle godine. Tim povodom pružio je osnovne informacije o novim zakonskim pojmovima, kao i o tome šta je zapravo startap, šta predstavljaju spin-ofArray

Advokat Nenad Cvjetićanin za TV Prva o startapovima

Advokat Nenad Cvjetićanin dao je intervju za TV Prva i tom prilikom je govorio o posledicama primene novog Zakona o inovacionoj delatnosti koji je usvojen pred kraj prošle godine. Tim povodom pružio je osnovne informacije o novim zakonskim pojmovima kao i o tome šta je zapravo startap, šta predstavljaju spin-of kompanije, kao i ko suArray

Zakon o patentima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 99/2011, 113/2017 – drugi zakon, 95/2018 (čl. 59 – 62. nisu u prečišćenom tekstu), 66/2019 i 123/2021 (čl. 18 i 19. nisu u prečišćenom tekstu). I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štitiArray

ZIMSKA PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za praksu u našoj advokatskoj kancelariji. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti, sportskom arbitražom i privrednim pravom. Adresa advokatske kancelarije je ul. AlekseArray

Za falsifikovanje kovid propusnica i do 5 godina zatvora

Portal „B92 info“ je kao aktuelnu vest preneo gostovanje advokata Marije Cvjetićanin sa „TV Prva“ kojom prilikom je govorila o kovid propusnicama i posledicama falsifikovanja istih. Kovid propusnice samo što su zaživele, a već su se pojavile „lažne“ ili falsifikati. Marija Cvjetićanin je objasnila da je kazna za korišćenje tuđeg ili falsifikovanje sertifikata od 3Array

Advokat Marija Cvjetićanin za TV Vesti o prekršajnoj odgovornosti kod nepoštovanja epidemioloških mera

Advokat Marija Cvjetićanin bila je gost TV „Vesti“ kojom prilikom je govorila o digitalnom zelenom sertifikatu, pokretanju prekršajnog postupka zbog neposedovanja istog, razlikama između prekršajnog naloga i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i krivičnoj odgovornosti zbog falsifikovanja kovid sertifikata. Više informacija o gostovanju advokatice Marije Cvjetićanin možete pronaći i na web portalu B92 putemArray

Advokat Marija Cvjetićanin za TV Prva o kovid propusnicama i posledicama falsifikovanja istih

Advokat Marija Cvjeićanin bila je gost u emisiji „150 minuta“ gde je govorila o kovid propusnicama, prekršaju koji se sastoji u neposedovanju kovid propisnica, obavezama ugostiteljskih objekata da imenuju kovid redara, kao i o krivičnom delu falskifikovanja kovid propusnica. Više informacija o gostovanju advokatice Marije Cvjetićanin možete pronaći i na web portalu B92 putem linkaArray

NAJAVLJUJEMO UČEŠĆE ADVOKATA NENADA CVJETIĆANINA NA MEĐUNARODNOJ PANEL DISKUSIJI „Nedozvoljena trgovina na internetu“

Obaveštavamo Vas da će advokat Nenad Cvjetićanin učestvovati na međunarodnoj online panel diskusiji „Nedozvoljena trgovina na internetu“. Panel je organizovan pod pokroviteljstvom RNIDS-a i Pravnog fakulteta Univerizeta Union. Panel diskusija počinje 08. decembra 2021. godine sa početkom od 14h, a prenos je obezbeđen na Youtube kanalu RNIDS-a. Pored advokata Nenada Cvjetićanina na diskusiji će učestvovatiArray

SEDAM NAJVAŽNIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 109/2021 od 19.11.2021. godine i stupa na snagu 27.11.2021. osim za jedan deo odradaba za koji je propisana odložena primena. Navedenim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima otklonjene su određene tehničke greške koje je sadržao raniji zakon, i izvršeno je usklađivanje kako sa drugim našim propisima,Array

Komentar: Ne šaljite mi poruke

Poznati digitalni časopis PC Press je objavio naš komentar Zakona o zaštiti potrošača ji donosi čitav niz rešenja, od kojih su neka osmišljena sa ciljem rešavanja decenijskog problema digitalnog i telefonskog uznemiravanja. Sredinom septembra ove godine usvojen je novi Zakon o zaštiti potrošača koji donosi čitav niz rešenja, od kojih su neka osmišljena sa ciljem rešavanja decenijskogArray

PET IZMENA KOJE DONOSI NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

U septembru mesecu ove godine Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o zaštiti potrošača, koji će biti u primeni od 20.decembra 2021. godine. Izdvojili smo i predstavili pet najvažnijih izmena koje nam novi zakon donosi. I    Registar „Ne zovi“ Novi Zakon uvodi tzv. Registar „NE ZOVI“ čiji je cilj da spreči nasrtljive trgovceArray

Advokat Nenad Cvjetićanin učestvovaće na online konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti 2021“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Nenad Cvjetićanin, partner u  Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&partneri učestvovati u šestoj po redu Konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti 2021“ u organizaciji izdavačke kuće Forum Media d.o.o Beograd, jedne od vodećih poslovnih publikacija, koja će ove godine biti održana 29. novembra 2021. godine od 10:00-15:00h u „online“ formatu. Na konferenciji će učešćeArray

Održan seminar – analiza novog Zakon o zaštiti potrošača

Advokat Nenad Cvjetićanin održao je seminar kojom prilikom je analizirao novi Zakon o zaštiti potrašača, novine u postupku reklamacije, prodaji robe ili pružanju usluga. Takođe, govorio je o novom registru  „Ne zovi“ i odnosu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obrade podataka.    

ADVOKATSKA KANCELARIJA CVJETIĆANIN&PARTNERI TRAŽI ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri iz Beograda koja se primarno bavi privrednim pravom i zaštitom intelektualne svojine objavljuje oglas za prijem advokatskog pripravnika/pripravnice. Uslovi koje bi kandidat trebalo da ispunjava: – Završen Pravni fakultet; – Bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom do 6 meseci; – Znanje engleskog jezika (napredni nivo); – Poznavanje rada na računaru. ZainteresovaniArray

MEDIJSKO PRAVO I NAJČEŠĆA PITANJA

Sloboda izražavanja i njena ograničenja Sloboda medija je osnovni postulat savremenog demokratskog poretka. Mediji savremenom čoveku omogućavaju, sa jedne strane, da bude blagovremeno informisan o aktuelnim zbivanjima, a sa druge strane omogućavaju ispoljavanje slobode izražavanja – posebnog prava koje je zagarantovano Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Potrebno jeArray

Advokat Nenad Cvjetićanin na TV Prva o saobraćajnim prekršajima

Advokat Nenad Cvjetićanin bio je gost u emisiji „150 minuta“ na televiziji Prva gde je pružio važne informacije o vrstama prekršaja, prekršajnom nalogu, saobraćajnim prekršajima, na koji način proveriti postojanje prekršaja, o tome zašto je bitno angažovati advokata za prekršaje u prekršajnom postupku, kao i o „Oku sokolovom“ i njegovim nedostacima.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA O PREKRŠAJIMA

Prekršajno pravo predstavlja granu kaznenog prava, kojoj pripada zajedno sa krivičnim pravom i privrednim prestupima. Saobraćajni prekršaji su u praksi najčešći, što potvrdjuje i statistika najvećeg prekršajnog suda u Srbiji – Prekršajnog suda u Beogradu, koji ima priliv od oko 200 predmeta saobraćajnih prekršaja na dnevnom nivou. Imajući u vidu ovu statistiku, ne čudi toArray

Zakon o nasleđivanju

„Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 – Odluka US RS i 6/2015. Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1. Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti (pokućstvo, nameštaj, posteljina i slično) koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevih potomaka, njegovogArray

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005 od 6.10.2005. godine. Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Primena zakona Član 1. Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela (u daljem tekstu: maloletnici). Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija premaArray

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 83/2014 i 58/2015. Vidi: Autentično tumačenje – 12/2016. I. OSNOVNE ODREDBE Javno informisanje i mediji Član 1. Javno informisanje ostvaruje se putem medija. Cilj zakonskog regulisanja Član 2. Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u ciljuArray

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/2015 i 54/2019 (čl. 166-169. nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Autentično tumačenje – 106/2016. Vidi: Autentično tumačenje – 113/2017. Vidi: Autentično tumačenje – 9/2020. DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnihArray

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019 (čl. 10. nije u prečišćenom tekstu). I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva,Array

Zakon o elektronskim medijima

„Službeni glasnik RS“, br. 83/2014 i 6/2016 – drugi zakon. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima, organizacija i rad Regulatornog tela za elektronske medije, uslovi i način pružanja audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, uslovi i postupak za izdavanje dozvola za pružanje audio iArray

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 104/2009, 99/2011 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 119/2012 (čl. 11, 12. i 13. nisu u prečišćenom tekstu), 29/2016 – Odluka US RS i 66/2019 (čl. 66-72. nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Odluku US RS – 90/2018. PREDMET ZAKONA Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava autoraArray

Zakon o arbitraži

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 46/2006 od 2.6.2006. godine. GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se arbitražno rešavanje sporova (u daljem tekstu: arbitraža) bez stranog elementa (u daljem tekstu: unutrašnja arbitraža) i sporova sa stranim elementom (u daljem tekstu: međunarodna arbitraža). Oblast primene Član 2. Odredbe ovog zakonaArray

Porodični zakon

„Službeni glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – drugi zakon i 6/2015. Vidi: Rešenje US RS – 101/2009 i Odluku US RS – 18/2011.  Prvi deo OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi uArray

Krivični zakonik

Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 104/2013, 108/2014, 94/2016 (čl. 42. nije u prečišćenom tekstu) i 35/2019 (čl. 41. nije u prečišćenom tekstu). OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona Član 1. Nikome ne možeArray

Zakonik o krivičnom postupku

Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 72/2011, 101/2011 (čl. 6. nije u prečišćenom tekstu), 121/2012, 32/2013 (čl. 4. nije u prečišćenom tekstu), 45/2013, 55/2014 i 35/2019. Vidi: Rešenje US RS – 37/2019. Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakonika Član 1. Ovaj zakonik utvrđuje pravila čiji je cilj da nikoArray

Zakon o žigovima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine, a stupio je na snagu 1.2.2020. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zaštite Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe,Array

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 88/2021 od 11.9.2021. godine, stupio je na snagu 19.9.2021, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, osim odredaba čl. 149–169, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. I. UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1.Array

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 53/2021 od 28.5.2021. godine, a stupio je na snagu 5.6.2021, osim odredbe člana 17. tačka 1), u delu koji se odnosi na primenu propisa Evropske unije, koji se primenjuje od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1.Array

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine, stupio je na snagu 21.11.2018, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu, osim odredbe člana 98. ovog zakona koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje seArray